Analitzadors de xarxa («sniffers»)


 • Netcat
  Logo Netcat

  Xicoteta aplicació creada per a ús dels adminsitradores de xarxes (alguna vegada referida com la navaixa multiusos dels hackers). Té infinitat de funcions, encara que la seua especialitat és el protocol TCP/IP. Permet a través d'interpret de comandaments i amb una sintaxi molt senzilla, obrir ports TCP/UDP en un HOST esperant conexions. Eina per a Unix, Microsoft i Apple.


  http://netcat.sourceforge.net/

 • TCPdump
  Logo tcpdump

  Analitzador de paquets de xarxa basat en text. Permet a l'usuari capturar i mostrar en temps real els paquets transmesos i rebuts en la xarxa en que està connectat. Funciona en la majoria dels sistemes operatius Unix: GNU/Linux, Solaris, BSD, Mac OS X, HP-UX i AIX entre altres. Fa ús de la biblioteca libpcap per a capturar els paquets que circulen por la xarxa.

  www.tcpdump.org

  WinDump: Adaptació de TCPdump per a sistemes Windows, fa us de la biblioteca Winpcap. www.winpcap.org/windump

 • Wireshark
  Logo Wireshark

  Analitzador de protocols de xarxa. Permet capturar i navegar de manera interactiva entre els continguts de les estructures de xarxa.

  És programari lliure, i s'executa sobre la majoria de sistemes operatius Unix i compatibles, incloent GNU/Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, i Mac OS X, així com en Microsoft Windows.

  www.wireshark.org