CSIRT-CV es certifica en ISO 27001

26/11/2012
CSIRT-cv
El passat mes de juny AENOR va atorgar a CSIRT-CV, el Centre de Seguretat TIC de la Generalitat Valenciana, el certificat de compliment de la norma ISO 27001 per al SGSI (Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació) implantat en el centre i l’abast del qual comprén la totalitat de servicis de seguretat oferits a la Generalitat Valenciana.

CSIRT-CV s’emmarca en el Servici de Seguretat de la Informació de la Direcció General de Tecnologies de la Informació, i com a centre de seguretat té entre les seues funcions la prevenció, detecció i resposta davant d’incidents de seguretat de la informació.

Des de la seua posada en marxa, en 2007, CSIRT-CV s’ha convertit en la referència de seguretat de la informació en l’àmbit autonòmic valencià; amb un fort component de servicis de prevenció, que inclouen tasques de conscienciació, formació i difusió d’una cultura de seguretat, als quals s’unixen servicis de detecció (el centre processa diàriament 1.500.000 alertes d’atac significatives, emetent informes a més de 50 organismes de la Generalitat Valenciana) i resposta davant d’incidents de seguretat, així com labors de representació. El centre és en l’actualitat una peça indispensable per al servici de seguretat de la informació i, per tant, per a la seguretat corporativa de la Generalitat Valenciana.

Este certificat és una prova més del compromís de CSIRT-CV, i per extensió de tota la Generalitat Valenciana, amb la seguretat de la informació, i reconeix el bon treball que l’equip del centre, format per personal intern de la Generalitat i per personal de S2 Grupo, realitza en matèries com la conscienciació, la protecció de dades o la defensa dels sistemes d’informació corporatius.

Com a mostra d'això, CSIRT-CV publica la declaració següent:

Font: CSIRT-CV