S2 Grupo: Protecció d'Infraestructures crítiques 2011

Informe realitzat per l'empresa S2 Grupo i que tracta sobre la protecció en les infraestructures crítiques.