Comandos UNIX

Recopilació de comandos UNIX, ordenats en diferents apartats com a Sistemes, Processos, Sistemes de fitxer, Xarxes, Scripting, Bases de datos...

Document: