Anetcom: Gestió estratègica Seguretat en l'Empresa

Este manual posa de manifest la importància per a les empreses d'impulsar polítiques, en matèria de seguretat en mitjans telemàtics, per a previndre amenaces, cada vegada més freqüents com a virus informàtics, usurpació d'identitats bancàries o robatori d'informació confidencial.