vulnerabilitat

info vulnerabilidad

Vulnerabilitat de criticidad alta en jQuery

24/04/2019
Se ha identificado un fallo de seguridad en jQuery que podría permitir modificar el prototipo de un objeto JavaScript.

Risc: Alto Alto

Vulnerabilitats en productes CODESYS V3

23/04/2019
Inclou vulnerabilitats crítiques i altes que permetrien a un atacant originar denegacions de servei i talls en les comunicacions.

Risc: Crítico Crítico

Descoberta una vulnerabilitat en el navegador predeterminat dels dispositius Android de Xiaomi

09/04/2019
La vulnerabilitat descoberta permetria realitzar atacs de falsejament de personalitat als URL visitats

Risc: Alto Alto

Vulnerabilitat en kubernetes

03/04/2019
Aquesta nova fallada permetria copiar fitxers no seleccionats en la màquina host fora del directori de treball

Risc: Alto Alto

Vulnerabilitats en IBM

02/04/2019
IBM ha publicat un butlletí de seguretat on es detallen 48 vulnerabilitats, una d'elles és de severitat crítica, 16 de severitat alta i la resta mitjanes o baixes.

Risc: Crítico Crítico

Vulnerabilitats detectades en Tableau Desktop

28/03/2019
Estas vulnerabilidades detectadas permitirían a un atacante la ejecución remota de código

Risc: Alto Alto

Vulnerabilitats 0day en plugins de WordPress

26/03/2019
Les vulnerabilitats permeten realitzar atacs de tipus XSS i crear nous usuaris amb rol d'administració.

Risc: Alto Alto

Detectades múltiples vulnerabilitats en Moodle

20/03/2019
S'han descobert 6 vulnerabilitats en la plataforma Moodle, 3 de criticitat alta i 3 de criticitat baixa.

Risc: Crítico Crítico

Vulnerabilitat d’escalada de privilegis en Db2 d’IBM

18/03/2019
Vulnerabilitat de criticitat alta en Db2 d’IBM, amb la qual un atacant podria escalar privilegis amb permisos d’arrel.

Risc: Alto Alto

Vulnerabilitat d'execució de codi remota sense autenticació en Wordpress

15/03/2019
El fabricant del programari CMS ha publicat un pedaç d'actualització, on indica que soluciona la vulnerabilitat i recomana la seua actualització immediata.

Risc: Alto Alto

Pàgines

Subscribe to RSS - vulnerabilitat