java

info java

Publicat butlletí trimestral d'Oracle

26/04/2018
En aquest butlletí s'han publicat un total de 254 vulnerabilitats que afecten la gamma de productes de la companyia.

Risc: Crítico Crítico

Butlletí d'actualitzacions de seguretat d'Oracle per a Abril 2016

21/04/2016
Oracle ha publicat, dins de la seua programació trimestral, un butlletí amb pedaços i actualitzacions de seguretat per als seus productes.

Risc: Crítico Crítico

Pegat fora de cicle per a Java

08/02/2016
Tan sols una setmana després del seu butlletí programat d’actualitzacions, Oracle ha publicat una actualització fora de cicle per a Java que resol una vulnerabilitat detectada en plataformes Windows.

Risc: Medio Medio

Actualització de Java

29/03/2016
Actualització de seguretat per a la plataforma Java SE a causa d’una vulnerabilitat greu.

Risc: Alto Alto

Nova vulnerabilitat a Java

03/02/2016
Es detecten noves vulnerabilitats en productes d’Oracle que impliquen, entre altres casos, l’actualització urgent de Java.

Risc: Crítico Crítico

Butlletí trimestral d'actualitzacions d'Oracle

17/07/2015
Com és tradicional, Oracle ha publicat el seu butlletí trimestral d’actualitzacions per a les seues aplicacions, on inclou actualitzacions per a les fallades i vulnerabilitats detectades en els últims tres mesos.

Risc: Crítico Crítico

0-day en Java

16/07/2015
A través de l'Operació Pawn Storm, Trend Micro descobrix un nou 0-day per a Java.

Risc: Crítico Crítico

Oracle publica el seu butlletí d'actualitzacions de Gener 2015

27/01/2015
En este boletín se corrigen un total de 169 vulnerabilidades en toda la gama de productos de la compañía.

Risc: Crítico Crítico

Actualització crítica d'Oracle d'octubre 2014

17/10/2014
Oracle ha llançat múltiples actualitzacions de seguretat sobre diversos productes seus, que resolen un total de 154 vulnerabilitats.

Risc: Alto Alto

Oracle continuarà suportant Java en Windows XP

16/07/2014
Java
Després d’unes informacions contradictòries, el vicepresident de gestió de producte de la plataforma Java en Oracle, ha anunciat la continuació del suport Java en Windows XP.


Pàgines

Subscribe to RSS - java