iso 27001

CSIRT-CV obté d'AENOR la certificació de compliment en la nova norma ISO/IEC 27001:2013

15/06/2015
CSIRT-cv
Després de la publicació en 2014 de la nova versió de la ISO 27001, les organitzacions certificades en este estàndard han hagut d’adaptar els seus Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, de la versió anterior de la norma, vigent des de l’any 2005, a l’actual.


És la norma ISO/IEC 27001 la vareta màgica que protegirà el món digital?

27/06/2014
Imagen de la noticia
L’any 2013 es recordarà com un any crucial per a la seguretat de la informació, no sols per als que treballen en la indústria, sinó per a qualsevol que haja seguit les notícies.


Com migrar al nou estàndard ISO/IEC 27001-2013

04/12/2013
Imagen de la noticia
El mes d’octubre es va publicar la ISO 27000:2013, amb alguns canvis en esta norma per a gestionar la seguretat de la informació. A partir d’este canvi i de la migració que han de fer les empreses per a adoptar este nou estàndard, la BSI va publicar una guia de transició cap a la ISO 27001:2003, en la qual se la compara amb la seua antecessora.


Publicada la nova norma ISO 27001:2013

04/10/2013
Justicia
Les noves normes ISO 27001:2013 i ISO 27002:2013 s'han publicar. Les normes que ajuden les empreses a gestionar la seguretat de la informació es van crear per primera vegada per BSI, l’empresa de normes de negoci, amb el nom de BS 7799. Amb la revisió de 2013, la norma internacional permetrà a les empreses de totes les grandàries i sectors adaptar-se a la ràpida evolució, i la creixent complexitat de la gestió de la informació i el continu desafiament que planteja la seguretat cibernètica.


Nou impuls a la seguretat de la informació amb la ISO 27001:2013

29/07/2013
Imagen de la noticia
A finals d’enguany serà presentada la nova versió d’esta norma internacional. Hi ha una gran expectativa sobre les novetats incloses, ja que es tracta de la primera actualització des que es va adoptar l’original d’este estàndard en el 2005. Després de huit anys, hi ha hagut canvis molt significatius, incloent-hi amenaces, vulnerabilitats i riscos.


CSIRT-CV es certifica en ISO 27001

26/11/2012
CSIRT-cv
El passat mes de juny AENOR va atorgar a CSIRT-CV, el Centre de Seguretat TIC de la Generalitat Valenciana, el certificat de compliment de la norma ISO 27001 per al SGSI (Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació) implantat en el centre i l’abast del qual comprén la totalitat de servicis de seguretat oferits a la Generalitat Valenciana.


Subscribe to RSS - iso 27001