aenor

CSIRT-CV obté d'AENOR la certificació de compliment en la nova norma ISO/IEC 27001:2013

15/06/2015
CSIRT-cv
Després de la publicació en 2014 de la nova versió de la ISO 27001, les organitzacions certificades en este estàndard han hagut d’adaptar els seus Sistemes de Gestió de Seguretat de la Informació, de la versió anterior de la norma, vigent des de l’any 2005, a l’actual.


CSIRT-CV es certifica en ISO 27001

26/11/2012
CSIRT-cv
El passat mes de juny AENOR va atorgar a CSIRT-CV, el Centre de Seguretat TIC de la Generalitat Valenciana, el certificat de compliment de la norma ISO 27001 per al SGSI (Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació) implantat en el centre i l’abast del qual comprén la totalitat de servicis de seguretat oferits a la Generalitat Valenciana.


Guia AENOR: Norma UNE-ISO/IEC 27001 per a facilitar el compliment de l'ENS

04/06/2012
Imagen de la noticia
La nova edició de la Guia AENOR d’aplicació de la Norma UNE-ISO/IEC 27001 del Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació en les empreses, facilitarà el compliment de l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) a les administracions públiques espanyoles i altres organitzacions.


Subscribe to RSS - aenor