adobe

info adobe

Actualitzacions d'Adobe

18/10/2019
Els últims butlletins de seguretat corregeixen 82 vulnerabilitats en diferents productes d'Adobe.

Risc: Alto Alto

Butlletí de seguretat d'Adobe

12/09/2019
S'han publicat actualitzacions de seguretat per a Adobe Photoshop CC

Risc: Crítico Crítico

Múltiples vulnerabilitats en Adobe Acrobat i Reader

15/05/2019
Adobe ha publicat actualitzacions de seguretat que corregeixen vulnerabilitats de criticitat alta i crítiques.

Risc: Crítico Crítico

Actualització de seguretat per a Adobe Acrobat i Reader

25/02/2019
Adobe ha publicat una actualització de seguretat que corregeix una fallada de seguretat de severitat crítica en els seus productes Acrobat i Reader.

Risc: Crítico Crítico

Múltiples vulnerabilitats en Adobe Acrobat i Reader

31/12/2018
Adobe ha publicat actualitzacions de seguretat que corregeixen vulnerabilitats de criticitat alta i crítiques.

Risc: Crítico Crítico

Noves actualitzacions per a productes Adobe

15/10/2018
S'han publicat 5 nous butlletins de seguretat, on s'informa que s'han corregit 16 vulnerabilitats destacables.

Risc: Alto Alto

Actualitzacions crítiques d'Adobe

03/10/2018
Adobe llança actualitzacions que solucionen 47 vulnerabilitats crítiques.

Risc: Crítico Crítico

Actualitzacions d'Adobe

21/08/2018
Quatre butlletins de seguretat publicats per Adobe per a diversos dels seus productes.

Risc: Crítico Crítico

Actualitzacions de seguretat per a Adobe Acrobat i Reader

11/07/2018
Adobe ha publicat actualitzacions de seguretat que corregeixen vulnerabilitats crítiques en els productes Adobe Acrobat i Reader.

Risc: Crítico Crítico

Actualització de seguretat per a Flash Player

08/06/2018
Adobe ha publicat un butlletí de seguretat on indica que s'ha alliberat un pegat d'actualització per a corregir vulnerabilitats crítiques.

Risc: Crítico Crítico

Pàgines

Subscribe to RSS - adobe