Es publiquen múltiples vulnerabilitats en Intelligent Management Center de HPE

06/02/2019
De les 12 vulnerabilitats reportades una està considerada de severitat mitjana, 9 altes i 2 crítiques.

Risc: Crítico Crítico
Sistemes afectats:

Intelligent Management Center

Descripció:

La primera de les vulnerabilitats considerades com a crítiques consisteix en el filtratge inadequat de les URL presents en el servlet UrlAccessController, la segona té a veure amb la gestió incorrecta del paràmetre benName proporcionat pel endpoint iccSelectCommand.xhtml.

Podeu llegir el detall complet en el següent enllaç.

 

Solució:

 

Notes:

Mes informació: